Talentový výcvik praktického využití Strengthsfinder 2.0®

10 denní vzdělávací kurz, zaměřený na nácvik praktického využití talentů za pomocí Gallup® testů Strengthfinder 2.0® v práci personalisty, manažera nebo konzultanta/kouče. Výcvik je ideální, pokud se chystáte na certifikaci u Gallup®.

Pro koho je program určen:

 • HR manažery a manažery vzdělávání
 • interní a externí konzultanty a kouče
 • team leadery a projektové/agilní manažery
 • manažery, podnikatele, majitele firem a ředitele, kteří hledají cestu k naplnění potenciálů ve svém týmu či firmě
 • lektory dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft-skills tréninky)
 • všechny, kdo mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat talenty v každodenním životě své rodiny a přátel

  

 

Základní informace o výcviku

 

Rozsah výcviku:

 • 10 dní * 7 hodin čistého času na výcviku osobně
 • samostudium a samostatná práce minimálně 50 hodin v průběhu 5 měsíců
 • celkem více než 120 hodin cíleného vzdělávání v oblasti rozvoje potenciálu s využítím Strengstfinder 2.0®.

 

Časový harmonogram výcviku 2019:

 • vždy od 9:00 do 17:00 hodin
 • 10.1. a 11.1. 2019 (čt+pá)
 • 14.2. a 15.2. 2019 (čt+pá)
 • 14.3. a 15.3. 2019 (čt+pá)
 • 11.4. a 12.4. 2019 (čt+pá)
 • 16.5. a 17.5. 2019 (čt+pá)

Počet účastníků: 15 - 18

 

Místo konání: Brno, JIC INMEC - místnost Veselý, Purkyňova 649/127, Brno - Medlánky, odkaz na mapu: http://bit.ly/2SqV0EW

 

Lektor a garant výcviku:

 

Michal Martoch

Gallup certifikovaný talentový koučsenior konzultant, garant výcviku

 

S Gallup® testy a metodikami Strengthsfinder 2.0® pracuje již od roku 2008. Od té doby má za sebou více než 3000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Další informace o lektorovi najdete na www.michalmartoch.cz | coach.talentwork.cz

 

Základní předpoklad pro účast na výcviku:

 • nutno absolvovat test Strengthsfinder 2.0® s celým talentovým profilem 34 talentů
  (není součástí ceny za výcvik)
 • velkou výhodou jsou základy koučování, znalost koučovacího přístupu nebo výcvik koučinku
  (talentový výcvik není výcvikem koučinku)

 

Cena výcviku:

 • běžná cena 40 000 Kč
  • pro srovnání cena Gallup tréninku s certifikací je 3-4x vyšší (v závislosti na místě absolvování) a s poloviční časovou dotací (4,5 dne místo 10 dní)
 • součástí ceny je:
  • talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí/nezvládnutí vašich nejsilnějších talentů
  • 3 sady plakátů A1 se seznamem talentů a jejich krátkými popisy
  • přístup do online nástroje Talentwork People Analytics (TWPA) zdarma na 6 měsíců
  • možnost bezplatně absolvovat v rámci dalšího běhu výcviku chybějící dny, které jste nemohli ze závažných osobních či zdravotních důvodů absolvovat
  • účast na jednom setkání konzultantů talentů zdarma
  • občerstvení v průběhu výcvikových dnů (drobné občerstvení, nápoje)
  • výcvikové materiály - prezentace a pracovní sešity pro vlastní použití

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů:

 

          Přihlásit na výcvik zde >

 

Cíle výcviku, metody, podmínky

 

Cíle výcviku:

 • osvojit si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím testu a metodiky Strengthsfinder 2.0® (SF) od Gallupu®
 • získat a prohloubit si praktické dovednosti pro práci se Strengthsfinder 2.0® s jednotlivci a týmy

 

Použité metody:

 • výcvik je veden interaktivně a využívá praktická cvičení na konkrétních příkladech z praxe (talentové profily osob, týmové profily osob - návrhy na řešení jejich specifických situací, ve kterých se nacházejí)
 • nutná teorie je max. 20% času výcviku (zbytek jako samostudium v mezičasech mezi jednotlivými dvoudenními moduly)
 • součástí jsou vzájemné konzultace mezi účastníky, další konzultace s lidmi z okolí každého účastníka pak budou předmětem samostatné domácí práce
 • upevňovací techniky (dril) na hloubkové pochopení problematiky

 

Podmínky pro získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE)

 • absolvováním celého výcviku, tedy všech 10 školících dnů
 • splněné konzultace v rámci výcviku a domácí přípravy

 

 

Moduly výcviku

 

1. Modul: Talenty a JÁ - sebepoznání silných a slabých stránek

 • základní teorie pro práci s talenty - definice, data, studie, odkazy, atd.
 • 4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
 • popisy a praktické projevy všech 34 talentů z pohledu:
  • silná/slabá stránka
  • zvládnutá/nezvládnutá silná stránka
 • můj unikátní profil 34 talentů
 • mé silné a slabé stránky a jak se projevují

 

2. Modul: Prohloubení sebepoznání skrz talenty

 • jaký jsem typ konzultanta - definice vlastního poradenského stylu
 • typy konzultací a jak pracovat s talenty do hloubky
 • proces a struktura jednotlivých typů konzultací
 • nácvik konzultace na 5 nejsilnějších talentů a jejich posílení
 • nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
 • nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
 • určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie
 

3. Modul: Talentová 360 a aplikace talentových strategií

 • osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj vlastního potenciálu
 • rozvojový plán mých talentů
 • moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
 • moje talentová zpětná vazba 360 stupňů (nástavbový test v rámci výcviku)
 • nácvik konzultace na talentovou zpětnou vazbu 360 stupňů
 • nácvik efektivního sdělování své dominantní a vítězné talentové strategie
 • případové studie - nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
 • nácvik konzultace na dominantní a vítěznou stratetii
 • vzor individuálního plánu rozvoje klienta
 

4. Modul: Využití talentů při dosahování cílů

 • konfliktní kombinace talentů
 • souvislosti mezi dvojicemi talentů
 • nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních problémů a jejich řešení skrze talentový profil
 • případové studie - nácvik vydefinování ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

5. Modul: Talenty v týmu

 • základní principy talentů v týmech
 • talentové strategie týmů
 • řešení konfliktů v týmech
 • stavba nových týmů podle talentů
 • audit současných týmů podle talentů
 • kompenzace slabých stránek týmu
 • případové studie - nácvik identifikace problémů a jejich řešení v týmech
 • konzultace zaměřené na týmy a/nebo konkrétní problémy

Závěrečné sdílení

 • případové studie zajímavých praktických příkladů a zkušeností z konzultací
 • řešení konkrétních problémů na základě zkušeností z výcviku
 • sdílení obchodních zkušeností s klienty
 • sdílení praktických zkušeností z realizovaných zakázek

Reference z 1. běhu výcviku:

„Talentový výcvik Michala Martocha otvírá cestu k jasnému a jednoduchému nástroji, který lze využít v mnoha oblastech lidského počínání od osobního života po pracovní. Odhalení vlastních talentů a slabých stránek a práce s nimi mi osvětlilo téměř všechny moje problémy, které jsem řešila. Teď, když jsem se naučila s talenty pracovat a i ostatním pomoci pochopit sebe sama i ostatní, mám pocit, že jsem získala tu nejsilnější zbraň do své koučovací praxe. Výcvik je profesionální a náročný. Děkuji celému týmu za skvělé 5 měsíční vzdělávání! "

Tereza Valášková, HR konzultant a kariérní kouč, www.pruvodcekarierou.cz

 
 
Investícia času a energie do tohoto kurzu sa mi jednoznačne ukázala ako zmysluplná a opodstatnená. Talentový výcvik hodnotím ako skvelú voľbu pre každého, kto sa chce vzdelávať v oblasti rozvoja talentov a maximálneho využívania silných stránok každého z nás."

Ing. Mária Kaliňáková, ACC, www.mariakalinakova.sk

 

 

Talentový výcvik na metodu Strengthfinder 2.0 pořádaný společností Talentwork naprosto předčil má očekávání. Během půlročního výcviku jsem dostala nejen teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti s touto metodou. Zažila jsem zde množství "aha momentů" v souvislosti s vlastním prožíváním a nastavením, pochopila jsem rozložení talentů nejen u sebe, ale také ve své rodině, což vedlo k pozitivním změnám ve smyslu pochopení, zvýšení respektu, nastavení nových komunikačních stylů a zlepšení atmosféry v rodině. Celý výcvik byl vlastně velmi orientovaný na praktické využití, na prožití konkrétních situací. Při práci ve skupinách, které se neustále měnily, bylo nutné překonávat určité emoční bariéry a otevřít se komunikaci i s osobami, se kterými bych přirozeně spolupráci nezačínala. Do výcviku jsem nastupovala v situaci, kdy jsem potřebovala odstup od náročné práce externího recruitera/head-huntera/, během výcviku jsem si uvědomila, že jsem přesně na správném místě a potřebuji pracovat přesně tak, jak jsem si to intuitivně nastavila. Našla jsem znovu radost z práce poté, co jsem se přestala zaměřovat na výsledky, ale na to, v čem získávám energii a v čem jsem unikátní (podle svého talentového profilu). Také jsem potkala spojence pro nové pracovní projekty, které značně přesahují mé dosavadní pracovní zaměření. Tento kurz přinesl mi přinesl do života velmi pozitivní změny, na kterých mohu stavět na své další životní cestě." 

Ing. Markéta Odvárková, www.cleverjobs.cz


Výběr z referencí za poslední rok:

 

„Díky profesionálnímu přístupu v oblasti talent managementu a inteligentní technologii TALENTWORK se nám podařilo dát dohromady týmy, které rády spolupracují a současně dodávají požadované výsledky. Součástí procesu jsou také aktivity vedoucí k sebepoznání a podpoře práce s dovednostmi, jenž jsou silnými stránkami jednotlivých členů týmů. Chtěli bychom tento koncept aplikovat postupně do celé firmy.“
Libor Stodola, HR and Communication Director ČR & SK, AXA Pojišťovna
 
“Doporučuji! Spolupráce s Michalem v naší firmě je pro nás inspirací a silným zážitkem. Michal jako Gallup kouč silných stránek dokázal pomoci nám i našim kolegům identifikovat své silné stránky a uvědomit si, jak jsme rozdílní a přitom všichni tak nadaní. Michal dokáže pomoci najít člověku jeho potenciál a nasměrovat jej k pozitivnímu přemýšlení o zvýšení svého výkonu přes věci, které ho baví.”
Ondřej Koňařík & Ivana Vašutová - personální úsek REMAK a.s.
 

 

Přihlášení na výcvik

 

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 
Na vaše dotazy o výcviku vám rádi odpovíme písemně na emailu: radka.nepustilova@silnestranky.cz, či telefonicky na čísle: +420 602 666 336
 
Na výcvik se můžete přihlásit vyplněním tohoto formuláře:
 
 
 

 

Kontakt pro obchod

Radka Nepustilová

Tel: +420 602 666 336

Skype: radkanepustilova

Zavolejte mi a ráda vám poradím ohledně našeho produktu či služby. Nebo můžete rovnou provést objednávku.

Email: radka.nepustilova@silnestranky.cz

Zákaznická podpora

Zuzana Kocourková

Tel: +420 774 412 448

Skype: zuzanakocourkova

Jste již našim zákazníkem a nevíte si s něčím rady? Zavolejte mi a pomůžu vám.

Email: zuzana.kocourkova@silnestranky.cz

Máme certifikovaného kouče

Michal Martoch

Gallup-Certified Strengths Coach

"Hledat a rozvíjet potenciál a talent ostatních mi přináší radost a uspokojení z práce"


Více o Michalovi na oficiálních stránkách Gallupu zde

Co je to talent a proč se jím zabývat?
 

Každý z nás má celou řadu speficických talentů,
které může rozvinout v konkurenční výhodu
a obohatit tak svůj osobní i pracovní život.

 
O talentu

Reference na testy, konzultace a školení

Ing. Monika Tonowská

„ Díky testu Strengthsfinder jsem poznala své silné stránky. Tímto bych chtěla poděkovat panu Michalovi, který mě provedl celým průběhem testu a hlavně bych ráda vyzdvihla jeho konzultaci. Vysvětlil mi a lidsky přiblížil, co který talent znamená, co si pod ním mám představit a jak s ním mám dále pracovat a rozvíjet ho. Myslím si, že tato jeho konzultace by měla být nedílnou součástí testu a určitě ji doporučuji i ostatním zájemcům."

 

Ing. Monika Tonowská

manažerka obchodního týmu

----------------------------------------------------------

 

Ondřej Winkler

"Když jsem poprvé slyšel od kamaráda o výjimečném testu „Strengthsfinder", jenž je schopen analyzovat moji osobnost a odhalit můj skrytý talent, byl jsem k němu zdravě skeptický. Vždy jsem se snažil poznat sám sebe a rozvíjet svoji osobnost. Jsem však od přírody opatrnější a vše si nejdříve ověřuji. Knihu jsem si po pár měsících skutečně zakoupil a test absolvoval. A nyní mohu říct, že výsledky mě velmi pozitivně překvapily."

 

 

Ing. Ondřej Winkler

IT specialista

 

Další reference >

);